ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

H μη αμειβόμενη προσφορά αίματος στον άγνωστο πάσχοντα