ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟ

Η Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Αιμοπετάλιο είναι ένα μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Αποτελείται από εθελοντές φοιτητές  του Πανεπιστημίου Αθηνών και φέρει ως σκοπό την προώθηση του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας, της δωρεάς αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και άλλων ιστών, και γενικότερα του εθελοντισμού στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την τοπική κοινωνία.