ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Πρόεδρος: Παυλοπούλου Δήμητρα

Αντιπρόεδρος: Αδαμοπούλου Αντζελίνα

Γραμματέας:  Σάλα Τζούλια

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Ζήση Δανάη

Ταμίας : Μπιρμπίλης Κωνσταντίνος

Μέλος: Βελέντζα Δήμητρα

Μέλος: Πιστάρη Χριστίνα