ΔΩΡΕΑ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Όταν κάποιος ασθενής χρειαστεί μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ενεργοποιείται αναζήτηση για συμβατό δότη, αρχικά στο οικογενειακό περιβάλλον. Η πιθανότητα να βρεθεί συμβατός δότης μέσα στην οικογένεια είναι περίπου 30%, ενώ για το υπόλοιπο 70% των ασθενών η αναζήτηση επεκτείνεται στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Η ανεύρεση συμβατού, μη συγγενή δότη είναι εξαιρετικά σπάνια. Για το λόγο αυτό απαιτείται η ύπαρξη μεγάλου αριθμού εθελοντών δοτών. Ένα και μόνο άτομο μπορεί να αποτελεί τη μοναδική ελπίδα κάποιου ασθενούς!