ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

9 Οκτωβρίου 2021: Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Δωρεά Οργάνων και τη Μεταμόσχευση

9 Οκτωβρίου 2021: Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Δωρεά Οργάνων και τη Μεταμόσχευση

Η ημέρα αυτή έχει θεσπιστεί για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δωρεά κυττάρων, ιστών και οργάνων ως μέσο διάσωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Οι ανάγκες για μεταμόσχευση αυξάνονται παγκοσμίως. Η έλλειψη μοσχευμάτων αποτελεί σημαντικά περιοριστικό παράγοντα στην αντιμετώπιση των ασθενών με οργανική ανεπάρκεια.

Σε περίπτωση δεν είμαστε ενταγμένοι στο «Μητρώο Δωρητών», η απόφαση για την αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας. Τα όργανα από πολλούς δυνητικούς δότες δεν αξιοποιούνται προς μεταμόσχευση επειδή δεν είχαν συζητήσει ποτέ εν ζωή με την οικογένειά τους τη θετική τους στάση απέναντι στη Δωρεά Οργάνων. Με την ένταξή μας στο «Μητρώο Δωρητών» οι συγγενείς μας απαλλάσσονται του διλήμματος αυτού σε στιγμές απροσμέτρητης θλίψης, ενώ η προσφορά μας παύει να εξαρτάται από την προθυμία του ιατρικού προσωπικού να αντιμετωπίσει την ευαίσθητη αυτή κατάσταση.

Ας πούμε ΝΑΙ στη Δωρεά Οργάνων!