ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εκδηλώσεις: Μαΐου 2023

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | Πέμπτη 4 & Παρασκευή 5 Μαΐου 2023, 11:00-15:30, Αίθουσα Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής (Γραφείο 301)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | ΠΕΜΠΤΗ 4 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2023, 11:00-15:30, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ 301)

Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Σας προσκαλούμε σε μια ακόμα εθελοντική αιμοδοσία του Αιμοπεταλίου την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 και ώρες 11:00-15:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής (Γραφείο 301), σε συνεργασία με το Ε.ΚΕ.Α.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | Πέμπτη 4 & Παρασκευή 5 Απριλίου 2023, 11:00-15:30, Αίθουσα Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής (Γραφείο 301)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ | ΠΕΜΠΤΗ 4 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023, 11:00-15:30, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ 301)

Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Σας προσκαλούμε σε μια ακόμα εθελοντική αιμοδοσία του Αιμοπεταλίου την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2023 και ώρες 11:00-15:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής (Γραφείο 301), σε συνεργασία με το Ε.ΚΕ.Α.