ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ!

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα!

Στο πλαίσιο διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας από τον κ. Αριστομένη Κοσσιώρη, πραγματοποιείται αξιολόγηση της επίδρασης ενός ενημερωτικού/εκπαιδευτικού φυλλαδίου για την αύξηση της προθυμίας δωρεάς κερατοειδούς στο ευρύ κοινό.

Σε αυτή τη φάση, αναζητούνται φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στους οποίους θα διανεμηθεί το εν λόγω φυλλάδιο μαζί με σχετικό ερωτηματολόγιο.

Αν επιθυμείτε να συμβάλλετε εθελοντικά σε αυτή τη δράση αναβάθμισης της επιστημονικής γνώσης και αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη δωρεά ιστών, παρακαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο akossioris@gmail.com.