Παρά του γεγονότος, ότι η ομάδα μας λειτουργεί σε εθελοντική βάση, δεν παύει να έχει πάμπολλες ανάγκες που αφορούν την κάλυψη τρεχόντων και λειτουργικών εξόδων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταβιβάσετε κάποιο χρηματικό ποσό, τότε απευθυνθείτε στην

Εθνική τράπεζα

Αρ. λογ. 049-296007-91

Επικοινωνείστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε πώς θα λάβετε απόδειξη για την δωρεά σας.

Αποφθεύγματα

"There is time for everything."

Powered by Joomla!. Design by: download joomla templates  Valid XHTML and CSS.